คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการด้านระบบการลงทะเบียน การจัดตารางเรียน ตารางสอน และด้านอื่นๆ

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง  FAM RESEARCH CENTER ตึกพระเทพฯ ชั้น 2

 

รูปภาพแกลลอรี่

227 คน

แชร์ให้เพื่อน