คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ portfolio รอบที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สมัครได้ทาง กดที่นี่

79 คน

แชร์ให้เพื่อน