โครงการบริหารปันน้ำใจจัดโดย คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2560

ณ จ.จันทบุรี

27 คน

แชร์ให้เพื่อน