วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบรอบ 58 ปี ณ ลานอุทยานพระจอมเกล้าฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รูปภาพแกลลอรี่

28 คน

แชร์ให้เพื่อน