คณะการบริหารและจัดการมีความประสงค์เปิดรายวิชาเลือกเสรีเพิ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกรายวิชาที่มีความหลากหลายและรองรับนักศึกษาต่างคณะที่มีความต้องการศึกาาเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสตาร์ทอัพและตลาดดิจิทัล

จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้

 

ลำดับที่ รหัส - ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน วัน - เวลา สถานที่
1 14026333 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผศ.ดร. โอปอล์ สุวรรณเมฆ และ Staff พฤหัสบดี เวลา 16.30 - 19.30 น. แจ้งภายหลัง
2 14026334 การตลาดดิจิทัลเพื่อธุรกิจสตาร์ทอัพ ผศ.ดร. โอปอล์ สุวรรณเมฆ และ Staff พุธที่ เวลา16.30 - 19.30 น. แจ้งภายหลัง

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 16 กรกฏาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

และส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะการบริหารและจัดการ ชั้น 3 ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ

หรือส่งมาทาง E-Mail : methadamkoenghiransuk@gmail.com

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
แบบตอบรับลงทะเบียนเลือกเสรี 151978
76 คน

แชร์ให้เพื่อน