ชื่อ: นางสาวปวีณสุดา เดชประเสริฐ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

อีเมล: amcpaweensuda@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์: 6379

แชร์ให้เพื่อน

51 คน