ชื่อ: ผศ.ดร. ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ

ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

อีเมล: kaporama@kmitl.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 6320

แชร์ให้เพื่อน

94 คน