ชื่อ: ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล

ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ

อีเมล: krnuttaw@kmitl.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 6310

แชร์ให้เพื่อน

125 คน