- งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางด้านการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

(The International Conference and Exhibition on Business Informatics and Management : BIM2019)


 

แชร์ให้เพื่อน

332 คน